Uitgelichte cases

Wil u weten waarvoor onze medewerkers zich engageren en bij welke projecten wij onder andere betrokken zijn? Neem hier een kijk in onze activiteiten.

Brussel

Begeleiden peerreviewpanels bij EhB

Lees de volledige case
Photo by Alireza Badiee

Internationale opleidingsbeoordeling DocNomads

LUCA School of Arts en de partners uit het DocNomads consortium kozen voor VLUHR KZ in een pilootproject volgens de European Approach.

Lees de volledige case
Photo by Bence Balla-Schottner

Uittekenen kwaliteitszorgbeleid Interactie-Academie

VLUHR KZ is voor de Interactie-Academie de sparring partner bij het inbedden van de organisatie in het Vlaamse hoger onderwijslandschap.

Lees de volledige case
Howest

Ondersteunen opleidingsaudits van Howest

Bij de opleidingsaudits van Howest zijn de medewerkers van VLUHR KZ brugfiguren tussen instelling, opleiding en panel.

Lees de volledige case
Odisee

Trainen van panels bij Odisee

Odisee ging met VLUHR KZ een structurele samenwerking aan om haar opleidingskwaliteit 'in eigen regie' te verzorgen.

Lees de volledige case
Ho Gent

Balans opmaken voor HOGENT

De Hogeschool Gent rekent op VLUHR KZ als onafhankelijke organisatie voor het omkaderen van het balansmoment.

Lees de volledige case