Balans opmaken voor HOGENT

HOGENT rekent op VLUHR KZ als onafhankelijke organisatie voor het omkaderen van het balansmoment.

Samengevat

Onze expertise op vlak van informatievergaring, een combinatie van desk-research en diepte-interviews met stakeholders, faciliteert de interne dialoog bij HOGENT.

Interne dialoog faciliteren

Onze medewerkers helpen HOGENT in een cruciale fase van haar kwaliteitscyclus in eigen regie. Een grondige externe blik op interne documenten en cijfers door onze experten leidt tot een neergeschreven stand van zaken over de opleiding. Deze deskresearch vullen we aan met diepteinterviews bij verschillende betrokkenen van de opleiding. We vertrekken in deze gesprekken van het principe van de waarderende aanpak, zowel bij de opleidingsverantwoordelijken, de ondersteuners als bij de studenten. Dit leidt tot een statusrapport, waarover de opleiding en het management tijdens het balansmoment in dialoog treden.

De professionele inbreng van VLUHR KZ in het kader van opleidingsbeoordelingen in de vorm van balansmomenten heeft een navolgbaar effect op de continue zorg voor de opleidingskwaliteit. In één woord: verrijkend.

Marc D'havé, Diensthoofd Kwaliteitsborging, HOGENT

In de samenwerking die we met HOGENT hebben treden we op als onafhankelijke experten die niet enkel kennis van zaken hebben betreffende kwaliteitszorg maar ook vertrouwd zijn met de werking van de hogeschool. Dit betekent dat we op cruciale momenten in de kwaliteitscyclus van HOGENT flexibel ingezet kunnen indien er nood is aan capaciteitsverhoging. De hogeschool bepaalt het kader en de planning voor deze opdracht, maar laat bewust ruimte voor onze aanpak in de deskresearch en de diepteinterviews.

Kwaliteit dus!

Wil je meer weten over de wijze waarop HOGENT en VLUHR KZ samenwerken in de borging van de onderwijs­kwaliteit van de opleidingen, kijk dan op de website van HOGENT of luister naar ‘Kwaliteit dus!’, een podcast over kwaliteit aan HOGENT.

Banner podcast

Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen?

Op zoek naar een betrouwbare en onafhankelijk partner om de kwaliteitszorgprocessen van uw organisatie te verbeteren? Neem dan contact op met ons!

Neem contact op