Ondersteuning kwaliteitszorg

Wil u de kwaliteitszorgprocessen van uw organisatie verder versterken of heeft u graag een partner die mee kan denken over het onderwijs- en/of kwaliteitszorgbeleid van uw organisatie? Met onze ervaring en expertise haalt u met VLUHR KZ een sterke partner in huis.

Instellingsreview

VLUHR KZ biedt ondersteuning aan instellingen die een instellingsreview of -toets moeten doorlopen. Deze ondersteuning kan zich situeren binnen één of meerder fasen en/of aspecten van het traject.

Wij kunnen u helpen bij het verzamelen van relevante informatie, het redigeren van het informatiedossier, het voorbereiden van uw medewerkers op het locatiebezoek of het organiseren van focusgesprekken met uw stakeholders. Wij kunnen een proefaudit organiseren uitgevoerd door een onafhankelijk en deskundig panel. Of wij zoeken mee naar het opzetten van acties die inhaken op de resultaten van uw instellingsreview- of toets en die bijdragen tot de strategieontwikkeling van uw organisatie.

Het spreekt voor zich dat wij ons aanbod maximaal afstemmen op uw noden en wensen, vertrekkend vanuit het perspectief van een 'kritische vriend' en in lijn met de accreditatievereisten.

Eigen regie

VLUHR KZ kan als partner uw systeem van eigen regie mee helpen ontwikkelen, implementeren of evalueren. Wij nemen bepaalde taken en/of rollen binnen uw kwaliteitsbewaking en/of -verbetering op. Naargelang de vraag zoeken wij op maat, in co-creatie, naar oplossingen.

Zo kunnen wij u adviseren bij het optimaliseren van het systeem van eigen regie, of u helpen bij het verzamelen, verwerken en analyseren van informatie over de kwaliteit van uw opleidingsaanbod, dit door middel van documentenstudie, focusgesprekken of diepteinterviews. Wij ondersteunen u bij het selecteren en trainen van panels om uw planlast te verminderen, of helpen u met het in kaart brengen van de resultaten van uw systeem van eigen regie, dit om de slagkracht van uw organisatie te vergroten.

We treden op als secretaris van een opleidingsbeoordeling in eigen regie. We hebben ruime ervaring en expertise in het schrijven van rapporten die u een duidelijk en beknopt beeld geven van de kwaliteit van uw opleidingen, dit met respect voor de eigenheid van uw instelling.

Onderwijs- en kwaliteitszorgbeleid

VLUHR KZ denkt graag samen met u na over het verder versterken van uw onderwijs- en/of kwaliteitszorgbeleid. Wij hebben daarbij oog voor het creëren van een draagvlak en de verzuchtingen van uw medewerkers.

Zo kunnen wij u adviseren bij het opstellen van instellingsbrede beleidslijnen, maar ook bij het ontwerpen van een bevragingsplan of het formuleren van een onderwijsconcept. Wij kunnen u ondersteunen bij het uittekenen van een governance structure of een professionaliseringsbeleid. Wij organiseren bevragingen bij uw stakeholders, brengen de uitdagingen van uw organisatie in kaart, detecteren best practices of definiëren samen met u KPIs.

Wij ruggensteunen uw organisatie met het hertekenen van het opleidingsaanbod of geven u advies bij de opmaak van een dossier macrodoelmatigheid of toets nieuwe opleiding. Samen, als partners, leggen wij de modaliteiten van het traject vast.

Wil u meer informatie?