Over ons

Wil je meer weten over VLUHR KZ? Wij zijn een onafhankelijke organisatie, met een duidelijke opdracht, ruime ervaring en internationaal ingebed. Ontdek hier VLUHR KZ en haar medewerkers.

Onafhankelijke organisatie

De organisatiestructuur van VLUHR KZ garandeert een onafhankelijke werking en laat toe haar stakeholders systematisch te betrekken. Het Bestuurscomité Kwaliteitszorg ziet toe op het correct verloop van de opleidingsbeoordelingen. De stakeholders zetelen in de Overleggroep zodat wij als lerende organisatie de vinger aan de pols houden.

Organization

Duidelijke opdracht

VLUHR KZ draagt als evaluatieagentschap bij tot het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit in Vlaanderen. Wij staan als expertisecentrum in voor het stimuleren, ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitscultuur en willen ons optimaal ten dienste stellen van alle aanbieders van onderwijs, training en vorming om hun kwaliteitszorgprocessen te versterken.

Goals

Ruime ervaring

VLUHR KZ voert al bijna 30 jaar opleidingsbeoordelingen uit in het Vlaamse hoger onderwijs en kan bijgevolg stoelen op een ruime ervaring en rijke geschiedenis. Daar waar de organisatie zich oorspronkelijk focuste op het uitvoeren van 'visitaties' heeft ze zich recent gepositioneerd als een gerespecteerde partner voor kwaliteit in onderwijs, training en vorming.

History

Internationaal ingebed

VLUHR KZ is een internationaal erkend kwaliteitszorgagentschap. Wij werken volgens de ESG, zijn lid van ENQA en EQAR. Wij zijn actief in verschillende Europese projecten en onderhouden goede contacten met onze buitenlandse zusterorganisaties. We zijn ingebed in een internationaal netwerk en dragen actief bij tot de uitwisseling van expertise op verschillende fora.

International

Bekijk hier onze publicaties

Ontdek ons team van experten

Patrick Van den Bosch
Teamhoofd VLUHR KZ
Andreas Smets
Beleidsadviseur Kwaliteitszorg
Nina Geenen
Beleidsadviseur Kwaliteitszorg
Stefanie Van der Jeugt
Beleidsadviseur Kwaliteitszorg
Lore Solemé
Medewerker Administratie & Financiën