Over ons

Wil je meer weten over VLUHR KZ? Wij zijn een onafhankelijke organisatie met een duidelijke opdracht, ruime ervaring en een internationale inbedding. Ontdek hier VLUHR KZ en haar medewerkers.

Onze organisatiestructuur

De organisatiestructuur van VLUHR KZ garandeert een onafhankelijke werking en laat toe haar stakeholders systematisch te betrekken. Het Bestuurscomité Kwaliteitszorg ziet toe op het correct verloop van de opleidingsbeoordelingen. Onze stakeholders zetelen in de Adviesraad zodat wij als lerende organisatie de vinger aan de pols houden.

Organization

Onze missie en visie

VLUHR KZ draagt als kwaliteitszorgagentschap bij tot het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit in Vlaanderen. Wij staan als expertisecentrum in voor het stimuleren, ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitscultuur en willen ons optimaal ten dienste stellen van alle aanbieders van onderwijs, training en vorming om hun kwaliteitszorgprocessen te versterken.

Goals

Onze geschiedenis

VLUHR KZ voert al meer dan 30 jaar opleidingsbeoordelingen uit in het Vlaamse hoger onderwijs en kan bijgevolg stoelen op een ruime ervaring en rijke geschiedenis. Daar waar de organisatie zich oorspronkelijk focuste op het uitvoeren van opleidingsbeoordelingen, heeft ze zich de voorbije jaren gepositioneerd als een gerespecteerde partner voor kwaliteit in onderwijs, training en vorming.

History

Onze kwaliteitszorg

VLUHR KZ is een internationaal erkend kwaliteitszorgagentschap. Wij werken volgens de ESG, zijn lid van de Europese koepelorganisatie ENQA en staan geregistreerd bij EQAR. Om de kwaliteit van de activiteiten van VLUHR KZ te garanderen, zetten we in op heldere procedures, de professionalisering van onze medewerkers en een structurele betrokkenheid van stakeholders.

International

Onze publicaties

VLUHR KZ deelt regelmatig haar bevindingen over actuele thema's binnen kwaliteitszorg via presentaties op (internationale) fora, maar ook de publicatie van artikels, thematische analyses, etc.

Ontdek ons team van experten

Patrick Van den Bosch
Teamhoofd VLUHR KZ
Andreas Smets
Beleidsadviseur Kwaliteitszorg
Nina Geenen
Beleidsadviseur Kwaliteitszorg
Stefanie Van der Jeugt
Beleidsadviseur Kwaliteitszorg
Lore Solemé
Medewerker Administratie & Financiën