Onze organisatiestructuur

Onze organisatiestructuur garandeert een onafhankelijke werking en stelt ons in staat om onze stakeholders er systematisch bij te betrekken.

Organigram

VLUHR KZ bestaat uit een Bestuurscomité dat belast is met de operationele eindverantwoordelijkheid van de organisatie en een team van beleidsadviseurs die instaan voor de dagelijkse werking.

Daarnaast heeft VLUHR KZ een Adviesraad, waarin ze haar stakeholders consulteert en betrekt bij haar werkzaamheden. VLUHR KZ krijgt bovendien heel wat waardevolle input uit de samenwerking met externe panels, niet alleen door informele contacten maar ook uit frequente bevragingen.

Tot slot is er een beroepscommissie voor opleidingsbeoordingen, die samengesteld is uit externe juridische- en onderwijsexperten.

Organigram VLUHR KZ NL

Bestuurscomité

Het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van VLUHR heeft de operationele eindverantwoordelijk over VLUHR KZ. Dit omvat onder meer toezien op het correct verloop van de opleidingsbeoordelingen. Daarnaast zetten de leden van het Bestuurscomité hun expertise in voor het team en vertegenwoordigen ze VLUHR KZ op diverse fora.

Het Bestuurscomité is samengesteld uit vijf onafhankelijke kwaliteitszorgexperten. Met deze samenstelling blijft de onafhankelijkheid van VLUHR KZ ten opzichte van de Vlaamse universiteiten en hogescholen steeds gewaarborgt.

 • Mia Sas - Voorzitter - Gewezen algemeen directeur Odisee Hogeschool, België
 • Elfriede Heinen - Ondervoorzitter - Voormalig conseillère pédagogique pour la Fédération de l'enseignement supérieur catholique Bruxelles, België
 • Henning Dettleff - Lid - Uitvoerend bestuurslid opleiding & training Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung Berlin, Duitsland
 • Ton Kallenberg - Lid - Rector van het Jac. P. Thijsse College in Castricum, Nederland
 • Cis Van Den Bogaert - Lid en voorzitter van de Adviesraad - Eredepartementshoofd Onderwijs Universiteit Antwerpen, België
Foto BC

Team

Het VLUHR KZ-team staat in voor de dagelijkse werking. De teamleden hebben een ruime ervaring en expertise inzake kwaliteitszorg(beleid) in het binnen- en buitenland. Als experten zetten wij in op maatwerk en vertrouwen. In elke samenwerking wordt één van onze medewerkers als projectbegeleider en vast aanspreekpunt aangesteld.

Wij werken met robuuste instrumenten, zoals handleidingen en een intern draaiboek voor opleidingsbeoordelingen. Wij zijn ervan overtuigd dat kwaliteitszorg ook voor ons het verschil maakt. VLUHR KZ zet als lerende organisatie in op het continu professionaliseren van haar medewerkers.

Adviesraad

Als expertisecentrum houdt VLUHR KZ de vinger aan de pols door betrokkenheid van en afstemming met haar stakeholders. In de Adviesraad worden diverse onderwerpen behandeld, zoals de tevredenheid over de uitgevoerde opleidingsbeoordelingen, trends en evoluties in het Vlaamse en Europese hoger onderwijs en de dagelijkse werking van VLUHR KZ. De Adviesraad bestaat uit:

 • Een kwaliteitszorgvertegenwoordiger van de universiteiten - Piet Verhesschen (KU Leuven)
 • Een kwaliteitszorgvertegenwoordiger van de hogescholen - Veronique Janssen (PXL)
 • Een onderwijsvertegenwoordiger van de universiteiten - Luc Van de Poele (UAntwerpen)
 • Een onderwijsvertegenwoordiger van de hogescholen - Aaron Soens (Odisee)
 • Een vertegenwoordiger van de geregistreerde instellingen - Bruno Broucker (ITG)
 • Twee vertegenwoordigers van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) - Liesl De Pauw en Ward Wybo
 • Een vertegenwoordiger van de Vlaamse Overheid, Departement Onderwijs en Vorming - Liesbeth Hens
 • Een vertegenwoordiger uit het beroepenveld - Julie Beysens (VOKA)
 • Een lid van het Bestuurscomité Kwaliteitszorg (als voorzitter) - Cis Van Den Bogaert
 • Een beleidsadviseur van VLUHR KZ - Patrick Van den Bosch

Beroepscommissie opleidingsbeoordelingen

In het geval dat een opleiding de eindbeoordeling ‘onvoldoende’ krijgt in een opleidingsbeoordeling, kan ze daartegen in beroep gaan. Hiertoe hebben wij een beroepscommissie. Deze is samengesteld uit:

 • een effectieve en een plaatsvervangende voorzitter
 • twee effectieve en twee plaatsvervangende bijzitters
 • een effectieve en een plaatsvervangend secretaris