Onze organisatiestructuur

Het Bestuurscomité Kwaliteitszorg heeft de operationele eindverantwoordelijkheid. De Overleggroep heeft een adviserende functie. Het VLUHR KZ-team staat in voor de dagelijkse werking.

Bestuurscomité

Het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van VLUHR heeft de operationele eindverantwoordelijk over VLUHR KZ. Dit omvat onder meer toezien op het correct verloop van de opleidingsbeoordelingen. Daarnaast zetten de leden van het bestuurscomité hun expertise in voor het team en vertegenwoordigen ze VLUHR KZ op diverse fora.

Het bestuurscomité is samengesteld uit vijf kwaliteitszorgexperten die geen banden hebben met het hoger onderwijs in Vlaanderen. Door deze samenstelling is de onafhankelijkheid van VLUHR KZ ten opzichte van de Vlaamse universiteiten en hogescholen gewaarborgd. Het bestuurscomité bestaat uit:

  • Petter Aaslestad - voorzitter, hoogleraar Literatuurwetenschap NTNU (Trondheim) en voormalig voorzitter NOKUT en voormalig president Forskerforbundet, Noorwegen
  • Elfriede Heinen - ondervoorzitter, voormalig conseillère pédagogique pour la Fédération de l'enseignement supérieur catholique Bruxelles, België
  • Henning Dettleff - lid, directeur opleiding & training Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung Berlin, Duitsland
  • Mia Sas - lid, gewezen algemeen directeur Odisee Hogeschool, België
  • Cis Van Den Bogaert - lid, eredepartementshoofd Onderwijs Universiteit Antwerpen, België

Overleggroep

De Overleggroep VLUHR KZ bestaat uit de belangrijkste stakeholders van VLUHR KZ: de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en de Vlaamse Verenging van Studenten (VVS). Op de wijze betrekt VLUHR KZ de hogescholen, universiteiten en studenten en houdt ze de vinger aan de pols.

In de overleggroep worden diverse onderwerpen behandeld, zoals de tevredenheid over de uitgevoerde opleidingsbeoordelingen, trends en evoluties in het Vlaamse en Europese hoger onderwijs en de dagelijkse werking van VLUHR KZ. In de overleggroep zetelen:

  • Piet Verhesschen - VLIR
  • Vera Pletincx - VLHORA
  • Dylan Couck - VVS

Team

Het VLUHR KZ-team staat in voor de dagelijkse werking. Wij hebben ruime ervaring en expertise inzake kwaliteitszorg(beleid) in binnen- en buitenland. Als experten zetten wij in op maatwerk en vertrouwen. In elke samenwerking wordt één van onze medewerkers als vast aanspreekpunt aangesteld die als projectbegeleider fungeert.

Wij werken met robuuste instrumenten, zoals handleidingen en een 'draaiboek' opleidingsbeoordelingen voor onze medewerkers. Wij zijn ervan overtuigd dat kwaliteitszorg ook voor ons het verschil maakt. VLUHR KZ zet als lerende organisatie in op het professionaliseren van haar medewerkers.