Onze kwaliteitszorg

VLUHR KZ is een internationaal erkend kwaliteitszorgagentschap. Om de kwaliteit van de activiteiten van VLUHR KZ te garanderen, doen wij beroep op heldere procedures, de professionalisering van onze medewerkers en een structurele betrokkenheid van stakeholders.

Internationaal erkend agentschap

Elke vijf jaar wordt VLUHR KZ geëvalueerd door een extern panel van internationale experts. Deze peerreview dient tot het hernieuwen van het lidmaatschap van ENQA en de registratie bij EQAR. Tijdens dit proces wordt de werking en organisatie van VLUHR KZ tegen het licht gehouden, in het bijzonder ten aanzien van de ESG en de EQAR-richtlijnen.

Op de website van ENQA staat een overzicht van de reviewprocedures die VLUHR KZ doorloopt en heeft doorlopen. Hieronder worden een enkele relevante rapporten opgelijst:

International

Heldere procedures

VLUHR KZ hanteert heldere procedures voor de organisatie van haar activiteiten. Deze procedures zijn opgenomen in verschillende documenten. Het gaat hierbij onder andere om handleidingen, met inbegrip van een beroeps- en klachtenprocedure en een deontologische code voor panelleden. Voor de medewerkers van VLUHR KZ zijn de procedures uitgeschreven in een (intern) draaiboek.

Professionalisering medewerkers

In ons continu streven naar een kwaliteitsvolle dienstenverlening staat de professionaliteit van onze medewerkers centraal. Via een uitgewerkt professionaliseringsbeleid zet VLUHR KZ in op de verdere competentieontwikkeling van haar medewerkers. Onze medewerkers volgen binnen- en buitenlandse tendensen en evoluties op het vlak van kwaliteitszorg(beleid) actief op en nemen in functie hiervan regelmatig deel aan congressen, studiedagen en netwerkevents.

Om de kwaliteit van elke samenwerking te garanderen, fungeert telkens één medewerker als vast aanspreekpunt en begeleider. Een andere medewerker is back-up en volgt de samenwerking mee op. Daarnaast komt het team van VLUHR KZ regelmatig bijeen om formeel de voortgang van de verschillende samenwerkingen te bespreken, de eigen werking te evalueren en te leren van elkaar. Aangezien wij een klein team zijn, is er ook veelvuldig overleg op informele basis.

Betrokkenheid stakeholders

VLUHR KZ bevraagt haar stakeholders op frequente basis. Voor de evaluatie van opleidingsbeoordelingen werken we met een jaarlijkse online bevraging. Deze kan aangevuld worden door focusgesprekken met een vertegenwoordiging van instellingen, opleidingen en panelleden wanneer uit de enquêtes blijkt dat bepaalde aspecten verdere aandacht verdienen. Voor de andere projecten is er een ad hoc beleid om de kwaliteitszorgscirkel te sluiten.

Onze stakeholders – de hoger onderwijsinstellingen en studenten, maar ook de internationale kwaliteitszorggemeenschap – worden structureel betrokken bij de werking van VLUHR KZ. Het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van VLUHR bestaat uit gerespecteerde kwaliteitszorgexperten. In de Adviesraad zetelen diverse stakeholders uit de Vlaamse hoger onderwijsinstellingen, aangevuld met vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid en het werkveld.