Home

VLUHR Kwaliteitszorg jouw partner voor kwaliteit in onderwijs, training en vorming.

Team

Maatwerk

Voor VLUHR KZ is kwaliteitszorg meer dan een certificaat of een procedure. Samen met uw team zoeken we naar oplossingen om de kwaliteitszorgprocessen van uw organisatie te versterken. Hoe doen we dit? Door van bij de start te luisteren naar uw noden en wensen, duidelijke en realistische doelen op te stellen en op maat instrumenten te ontwikkelen en te implementeren.

Verder lezen
Certificate

Ervaring en expertise

Wij zijn al jaren een betrouwbare en onafhankelijke partner van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen voor het organiseren van opleidingsbeoordelingen, het trainen van panels en het formuleren van leerresultatenkaders. Onze ervaring en expertise maken het verschil. De experten van VLUHR KZ scholen zich permanent bij en gaan geen uitdaging uit de weg.

Verder lezen
Globe

Internationaal

Kwaliteit kent geen grenzen. Wij werken met de European Standards and Guidelines, dé referentie voor kwaliteitszorg in het hoger onderwijs. VLUHR KZ is bovendien ingebed in een internationaal netwerk en lid van ENQA en EQAR. Met de European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes zijn wij de geschikte partner voor uw internationale projecten.

Verder lezen

Uitgelichte cases

Ho Gent

Balans opmaken voor HOGENT

De Hogeschool Gent rekent op VLUHR KZ als onafhankelijke organisatie voor het omkaderen van het balansmoment.

Lees de volledige case
Photo by Bence Balla-Schottner

Uittekenen kwaliteitszorgbeleid Interactie-Academie

VLUHR KZ is voor de Interactie-Academie de sparring partner bij het inbedden van de organisatie in het Vlaamse hoger onderwijslandschap.

Lees de volledige case
Opleidingsverantwoordelijke

Tijdens het bezoek werden extra inzagemomenten ingepland om bijkomend materiaal aan te bieden. Dit gaf een meerwaarde omdat zo het hele leerproces van de student beter in kaart kon worden gebracht en alle facetten van de opleiding zichtbaar werden.

Opleidingsverantwoordelijke

Thematische analyse 'Verpleegkunde'

De beoordelingsrapporten van de bacheloropleidingen Verpleegkunde bevatten heel wat informatie die voor alle opleidingen Verpleegkunde in Vlaanderen relevant zijn. VLUHR KZ voerde een inhoudelijke analyse uit op de twaalf rapporten en structureerde de bevindingen in zeven thema's:

  1. Breed afstudeerprofiel van de bachelor in de Verpleegkunde
  2. Beeldvorming van het beroep van de Verpleegkundige
  3. Sterke focus op praktijkgerichtheid
  4. Aandacht voor diversiteit
  5. Onderzoek
  6. Werkdruk en studeerbaarheid
  7. Aanwezige kwaliteitscultuur

Deze thematische analyse werd een eerste keer voorgesteld op een studienamiddag in Brussel (7 maart 2023). De studienamiddag was gericht op reflectie en debat over het huidige en toekomstige onderwijs binnen de bacheloropleidingen Verpleegkunde. Een aantal panelleden die deelnamen aan opleidingsbeoordelingen deelden tevens hun expertise en enkele reflecties met opleidingsverantwoordelijken.

De analyse van VLUHR KZ, aangevuld met de feedback van de studienamiddag, leidde tot deze publicatie.

Lees de analyse
Thematische analyse Verpleegkunde