Trainen van panels bij Odisee

Odisee ging met VLUHR KZ een structurele samenwerking aan om haar opleidingskwaliteit 'in eigen regie' te verzorgen.

Samengevat

Onze expertise in het selecteren, trainen en voorbereiden van panels voor externe reflectie versterkt de kwaliteitszorg in eigen regie van Odisee

Partner voor externe reflectie

Met de keuze voor de instellingsreview moet Odisee haar opleidingskwaliteit in eigen regie opnemen. De externe reflectie in het kader van deze eigen regie gebeurt door een onafhankelijk panel. VLUHR KZ selecteert een audit- en onderwijsdeskundige voorzitter, een vakdeskundige peer en een werkveldvertegenwoordiger. Het panel bestaat daarnaast ook uit een onderwijsdeskundige van Odisee die niet werkzaam is in het betrokken studiegebied en een studentenvertegenwoordiger van een andere opleiding uit hetzelfde studiegebied, voorgedragen door de studentenraad.

De leden van de commissies voor de externe reflectie zijn zeer te spreken over de ondersteuning door VLUHR KZ en de voorbereiding die door hen verzorgd wordt. Die achten ze essentieel voor een goede uitvoering van het werk.

Reviewcommissie NVAO

Vooraleer de panelleden aan de slag gaan, traint VLUHR KZ hen. Tijdens de training gaan we dieper in op de fundamenten van kwaliteitszorg in Vlaanderen en in internationaal perspectief. Alle panelleden worden op een eenvormige manier de belangrijkste en recentste evoluties in het domein van kwaliteitszorg bijgebracht. Vervolgens focust op de voorbereiding van de zogenaamde 'spiegelfase' bij Odisee. We schenken hierbij aandacht aan het werken op basis van resultaten met nadruk op de realisatie van de onderwijsvisie, met inbegrip van innovatie. Tot slot geven we een communicatietraining met bijzondere aandacht voor interviewtechnieken.

De voorzitters van de panels nemen deel aan meerdere externe reflecties. Daarom is er voor hen ook een afzonderlijke training die de nadruk legt op de gelijkgerichte beoordeling van de opleidingen. Verder focussen we hen op het begeleiden van de panels en de wijze waarop ze dienen te rapporteren. Jaarlijks organiseren we een terugkomdag voor de voorzitters waar goede praktijken worden uitgewisseld.

De resultaten van onze samenwerking vind je hier.
In het tijdschrift Thema schreven we een artikel over deze samenwerking.

Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen?

Op zoek naar een betrouwbare en onafhankelijk partner om de kwaliteitszorgprocessen van uw organisatie te verbeteren? Neem dan contact op met ons!

Neem contact op