Documenten

Hier vindt u de documenten voor het uitvoeren van een opleidingsbeoordeling en het formuleren van een DLR.

* In het kader van een opleidingsbeoordeling georganiseerd door VLUHR KZ gaat een onafhankelijk en deskundig panel in gesprek met de opleiding en haar stakeholders. Normaal vinden de gesprekken plaats tijdens een locatiebezoek, op de campus van de opleiding. Indien een locatiebezoek niet mogelijk is omwille van de maatregelen die overheden en/of instellingen nemen in het kader van COVID-19, kan het locatiebezoek vervangen worden door een online bezoek, waar het panel ter beoordeling van de opleiding in gesprek gaat met de opleiding en haar stakeholders. Ook een combinatie van een locatiebezoek en online gesprekken is mogelijk.

Handleiding opleidingsbeoordeling

Met de start van het nieuwe kwaliteitszorgstelsel in Vlaanderen werkte VLUHR KZ een nieuwe handleiding uit voor het uitvoeren van opleidingsbeoordelingen. Deze handleiding onder meer de beoordelingsgrond, de panelsamenstelling en het beoordelingsproces en is opgezet voor opleidingen van instellingen zonder instellingsreview maar kan ook gehanteerd worden door andere aanbieders. Hier vindt u de handleiding en de bijbehorende bijlagen:

Handleiding European Approach

Een éénvormige beoordeling van een internationale opleiding is geen sinecure. Om hier een antwoord op te bieden hebben de ministers van de Europese Hogeronderwijsruimte hun akkoord gegeven om deze opleidingen via de European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes te laten verlopen. VLUHR KZ heeft op basis van dit kader een handleiding en bijbehorende bijlagen uitgewerkt:

Handleiding opleidingsbeoordeling Verpleegkunde

In het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022 worden de bacheloropleidingen verpleegkunde van de Vlaamse hogescholen op hun kwaliteit. Dit zal gebeuren op basis van drie generieke kwaliteitswaarborgen: 'beoogd eindniveau', 'leeromgeving' en 'gerealiseerd eindniveau'. VLUHR KZ werkte voor de beoordeling van deze opleidingen een zwarte uit:

Handleiding formuleren DLR

Volgens het Decreet betreffende de kwalificatiestructuur moeten alle Vlaamse bachelor- en masteropleidingen een domeinspecifiek leerresultatenkader of DLR formuleren. Dit gebeurt onder coördinatie van VLUHR KZ. Hier kan u de belangrijkste documenten die u helpen bij het formuleren van een DLR raadplegen: