Documenten

Hier vindt u de documenten voor het uitvoeren van een opleidingsbeoordeling en het formuleren van domeinspecifieke leerresultaten.

* In het kader van een opleidingsbeoordeling georganiseerd door VLUHR KZ gaat een onafhankelijk en deskundig panel in gesprek met de opleiding en haar stakeholders. Normaal vinden de gesprekken plaats tijdens een bezoek ter plaatse, op de campus van de opleiding. Indien een locatiebezoek niet mogelijk is omwille van overmacht, dan kan het locatiebezoek vervangen worden door online gesprekken. Een combinatie van een locatiebezoek en online gesprekken is ook mogelijk.

Handleiding opleidingsbeoordeling

Met de start van het nieuwe kwaliteitszorgstelsel in Vlaanderen werkte VLUHR KZ een nieuwe handleiding uit voor het uitvoeren van opleidingsbeoordelingen. Deze handleiding bevat onder meer de beoordelingsgrond, de panelsamenstelling en het beoordelingsproces. Dit document werd opgesteld voor opleidingen van instellingen zonder instellingsreview, maar kan ook gehanteerd worden door andere aanbieders van onderwijs. Hier vindt u de handleiding en de bijbehorende bijlagen:

Handleiding European Approach

Een éénvormige beoordeling van een internationale opleiding is geen sinecure. Om hier een antwoord op te bieden hebben de ministers van de Europese Hogeronderwijsruimte hun akkoord gegeven om deze opleidingen via de European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes te laten verlopen. VLUHR KZ ontwikkelde op basis van dit kader een handleiding (met bijlagen) die een vlot verloop van de beoordeling garandeert en onder meer de procedure, beoordelingsgrond, doelen en verwachtingen in detail beschrijft:

Handleiding formuleren DLR

Volgens het Decreet betreffende de kwalificatiestructuur moeten alle Vlaamse bachelor- en masteropleidingen domeinspecifieke leerresultaten (of DLR) formuleren. Dit gebeurt onder coördinatie van VLUHR KZ. Hier kan u de belangrijkste documenten die u helpen bij het formuleren van een DLR raadplegen:

Handleiding opleidingsbeoordeling Verpleegkunde

In het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022 werden de bacheloropleidingen Verpleegkunde van de Vlaamse hogescholen beoordeeld op hun kwaliteit. Dit gebeurde op basis van drie generieke kwaliteitswaarborgen: 'beoogd eindniveau', 'leeromgeving' en 'gerealiseerd eindniveau'. VLUHR KZ werkte voor de beoordeling van deze opleidingen een handleiding uit: