Formuleren leerresultaten

Wil u de leerresultaten van een nieuwe opleiding valideren of van een bestaande opleiding updaten? VLUHR KZ ondersteunt u hierbij.

Leerresultaten vormen het fundament van elke opleiding. Ze geven aan wat een student moet kennen en kunnen bij afronding van het leerproces. Daarnaast hebben leerresultaten als finaliteit de maatschappij te informeren over de competenties van afgestudeerden.

Volgens het Decreet betreffende de kwalificatiestructuur moeten alle Vlaamse bachelor- en masteropleidingen over een domeinspecifiek leerresultatenkader, of kortweg DLR, beschikken. VLUHR KZ coƶrdineert dit proces. Hiervoor hebben wij een handleiding ontwikkeld. Centraal hierbij staan: consensus zoeken over instellingen heen, de inbreng van stakeholders zoals (oud-)studenten, werkveldvertegenwoordigers en internationale experten en de conformiteit met het European Qualifications Framework. U vindt de gevalideerde DLRs op de Kwalificatiedatabank van de Vlaamse overheid.

Wij bieden uw organisatie ondersteuning bij het valideren van een DLR bij het inrichten van een nieuwe opleiding of bij het updaten van een DLR in het kader van een curriculumherziening. Wij geven u advies bij het formuleren van opleidingsspecifieke leerresultaten of bij de vertaalslag van een DLR naar de opleidingsspecifieke leerresultaten en vice versa. Hierbij kunnen wij een internationale benchmark opzetten of ons netwerk van experten consulteren.

Wil u meer informatie?