Formuleren leerresultaten

Wil u de leerresultaten van een bestaande opleiding updaten of de domeinspecifieke leerresultaten van een nieuwe opleiding laten valideren? VLUHR KZ ondersteunt u hierbij.

Formuleren van leerresultaten

Leerresultaten vormen het fundament van elke opleiding. Ze geven aan wat een student moet kennen en kunnen bij afronding van het leerproces. Daarnaast hebben leerresultaten als finaliteit de maatschappij te informeren over de competenties van afgestudeerden.

VLUHR KZ is een partner voor opleidingen die ondersteuning zoeken bij het formuleren van duurzame en kwalitatieve leerresultaten. We bieden advies bij het opstellen van nieuwe leerresultaten, actualisaties, het maken van de vertaalslag van opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR) naar domeinsspecifieke leerresultaten (DLR) en vice versa. We betrekken verschillende stakeholders om te komen tot een gedragen set van leerresultaten. Daarnaast spreken we ons netwerk van experten aan om te helpen bij het opzetten van een internationale benchmark.

Validatie van domeinspecifieke leerresultaten (DLR)

Volgens het decreet betreffende de kwalificatiestructuur moeten alle Vlaamse graduaten, bachelor- en masteropleidingen beschikken over domeinspecifieke leerresultaten. Deze leerresultaten beschrijven de gemeenschappelijke competentieset waarvan verwacht wordt dat alle studenten Vlaanderenbreed ze verwerven binnen een bepaalde opleiding.

Alle domeinspecifieke leerresultaten in Vlaanderen worden eerst vastgesteld door VLUHR en gevalideerd door NVAO, waarna ze worden gepubliceerd in de kwalificatiedatabank van de Vlaamse overheid.

VLUHR KZ biedt ondersteuning bij het doorlopen van de procedure tot validatie, zowel bij het inrichten van een nieuwe opleiding of bij het actualiseren van een DLR in het kader van een curriculumherziening. Bij het opstellen van domeinspecifieke leerresultaten staan de volgende elementen centraal:

  1. consensus zoeken over instellingen heen,
  2. het aftoetsen bij stakeholders zoals (oud‑)studenten, werkveldvertegenwoordigers en internationale experten,
  3. het controleren van de conformiteit met het European Qualifications Framework.

VLUHR KZ ontwikkelde een handleiding voor het formuleren van leerresultaten waarin er handvaten worden aangereikt voor het opstellen van de leerresultaten zelf, alsook een meer gedetailleerde uitleg over de te doorlopen procedure en de te gebruiken formulieren.

De handleiding en formulieren voor het indienen van een te valideren DLR-dossier staan onder het segment ‘Handleiding formuleren DLR’ op onze webpagina met documenten.

Wil u meer informatie?