Nieuws

VLUHR KZ in de spotlights.

EQAR-registratie vernieuwd voor 5 jaar

Na een positieve evaluatie door een internationaal en gezaghebbend panel is de registratie van VLUHR KZ bij het European Quality Assurance Register for Higher Education voor vijf jaar verlengd. Op de website van ENQA kan u de bevindingen, oordelen en aanbevelingen van het panel lezen. Wij blijven zo een betrouwbaar en onafhankelijk kwaliteitszorgagentschap dat conform de European Standard and Guidelines opleidingsbeoordelingen mag uitvoeren in de Europese Hogeronderwijsruimte.

Als waarnemer bij Microbol

VLUHR KZ is als waarnemer betrokken bij een aantal Erasmus+ KA3 projecten. Eén van die projecten onderzoekt hoe micro-credentials giëntegreerd kunnen worden in het hoger onderwijs. Micro-credentials zijn mini-kwalificaties die competenties in een bepaald vakgebied aantonen en die ook buiten een formele onderwijscontext behaald kunnen worden. De kick-off conferentie van dit project vindt plaats op 31 augustus en 1 september 2020 te Brussel.

ENQA General Assembly

Samen met de AEQES en MusiQuE is VLUHR KZ gastheer voor de algemene vergadering van European Association for Quality Assurance in Higher Education. ENQA is de koepelorganisatie van de kwaliteitszorgagentschappen in de Europese hoger onderwijsruimte en viert dit jaar haar 20ste verjaardag. Meer dan 150 vertegenwoordigers van kwaliteitszorgagentschappen uit alle hoeken van Europa zullen dit najaar naar Brussel afzakken. Wij nodigen onze collega's dan ook graag uit voor dit event.

Laatste visitatierapporten oude stijl

VLUHR KZ legt de hand aan de laatste visitatierapporten oude stijl. In 2019 ging in Vlaanderen immers een nieuw kwaliteitszorgstelsel in voege. Wij hebben conform dit nieuwe stelsel een handleiding opleidingsbeoordeling uitgewerkt die voldoet aan de beoordelingsgrond voor opleidingsaccreditatie van de NVAO. Deze handleiding is opgezet voor opleidingen van instellingen zonder instellingreview maar kan ook gehanteerd worden door andere aanbieders.