Micro-credentials

Hoe kan je de kwaliteit van micro-credentials borgen?

Studienamiddag 30 maart 2023

VLUHR KZ en LNO² SIG onderwijskwaliteit organiseren een studienamiddag over ‘kwaliteitszorg van micro-credentials’.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op de toepasbaarheid van de ESG op micro-credentials, op de verschillende wijzen waarop kwaliteit van micro-credentials kan worden geborgd en op het wettelijke kader voor micro-credentials in Vlaanderen. Daarnaast biedt de studiedag aan de onderwijsondersteuners en kwaliteitszorgverantwoordelijken de ruimte om via rondetafelgesprekken ervaringen en goede praktijken met elkaar te delen.

Wanneer: donderdag 30 maart 2023 van 12u tot 16u

Waar: VLUHR KZ, Ravensteingalerij 27, Brussel (eerste verdiep)

Doelpubliek: onderwijsondersteuners en kwaliteitszorgverantwoordelijken

Omwille van capaciteit en optimale interactie tussen aanwezigen zijn de plaatsen beperkt tot 3 personen per instelling. De leden van de LNO² SIG onderwijskwaliteit en de centrale kwaliteitszorgcoördinatoren van de Vlaamse universiteiten en hogescholen ontvingen een inschrijvingslink.

Na de studienamiddag vind je op deze webpagina de presentaties en relevante documenten met betrekking tot kwaliteitszorg van micro-credentials.

Programma studienamiddag

11:30 12:30 Registratie + lunch

12:30 12:35 Verwelkoming door Mia Sas, voorzitter Bestuurscomité VLUHR KZ

12:35 13:00 ‘Legislatieve aspecten van micro-credentials’, door Liesbeth Hens, coördinator Vlaamse overheid, Departement Onderwijs en Vorming, afdeling levenslang leren, team hoger onderwijs

13:00 14:00 ‘Kwaliteitszorg van micro-credentials’, Patrick Van den Bosch, teamhoofd VLUHR KZ

14:00 14:20 Pauze

14:20 15:20 Rondetafelgesprekken

15:20 15:50 Terugkoppeling rondetafelgesprekken

15:50 16:00 Afsluitend woord vanuit LNO² en VLUHR KZ