Internationale opleidingsbeoordeling DocNomads

LUCA School of Arts en de partners uit het DocNomads consortium kozen voor VLUHR KZ in een pilootproject volgens de European Approach.

Samengevat

VLUHR KZ, gevestigd in het hart van Europa, is een internationaal erkend kwaliteitszorgagentschap voor opleidingsbeoordelingen volgens de European Approach, op maat van de noden en wensen van alle partners.

Bij het beoordelen van een internationale gezamenlijke opleiding hanteren we bij VLUHR KZ de European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes, kortweg de European Approach. Het is met deze internationale aanpak dat we aan de slag zijn gegaan bij het beoordelen van de DocNomads Erasmus Mundus Joint Master. Deze opleiding wordt gezamenlijk aangeboden door drie instellingen, verspreid over Europa: de Színház- és Filmművészeti Egyetem in Budapest, de Universidade Lusófona in Lissabon en de LUCA School of Arts in Brussel.

De European Approach laat meer ruimte voor de eigenheid van een internationaal programma dan het nationale kader.

Roel Vande Winkel, LUCA School of Arts

DocNomads koos voor een beoordeling van hun gezamenlijke opleiding via de European Approach in plaats van een beoordeling van de afzonderlijke instellingen. VLUHR KZ betrok van bij het begin alle locaties en partners actief bij het beoordelingsproces. Samen met het consortium bekeken we op welke manier de opleiding aan het panel kan aantonen dat ze voldoet aan de standaarden van het beoordelingskader. Het opstellen van een zelfevaluatierapport werd vervolgens een belangrijk reflectiemoment voor de opleiding in haar geheel. Het consortium gebruikte dit moment voor het herdenken van een aantal aspecten van de opleiding, wat duidelijk kon rekenen op appreciatie van het panel. Het rapport van het panel kan u hier terugvinden.

Lees meer over de samenwerking tussen VLUHR KZ en DocNomads in het artikel 'A first exploration of the 'European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes'.

Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen?

Op zoek naar een betrouwbare en onafhankelijk partner om de kwaliteitszorgprocessen van uw organisatie te verbeteren? Neem dan contact op met ons!

Neem contact op