European Approach

Zoekt u een partner voor de beoordeling van uw internationale gezamenlijke opleiding? VLUHR KZ is een internationaal erkend evaluatieorgaan dat opleidingsbeoordelingen uitvoert volgens de European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes. We vertaalden dit kader naar een handleiding die in de gehele Europese Hogeronderwijsruimte gehanteerd kan worden.

Een eenvormige beoordeling van een internationale gezamenlijke opleiding is geen sinecure. Om hier een antwoord op te bieden hebben de ministers van de Europese Hogeronderwijsruimte hun akkoord gegeven om de beoordeling van deze opleidingen via een gezamelijke aanpak te laten verlopen. VLUHR KZ ontwikkelde op basis van dit kader een handleiding die een vlot verloop van de beoordeling garandeert en onder meer de procedure, beoordelingsgrond, doelen en verwachtingen in detail beschrijft.

Het is een onafhankelijk en deskundig internationaal panel dat zich uitspreekt over de kwaliteit van uw internationale opleiding. Daarbij ligt de focus op de ontwikkelingsgerichtheid van de opleiding, dit door middel van het formuleren van concrete aanbevelingen. Wij hebben gedurende het beoordelingsproces bijzondere aandacht voor de diversiteit en eigenheid van de betrokken partners en de vereisten van de verschillende accreditatieorganisaties. VLUHR KZ is zelf geen accreditatieorganisatie, wat ons toelaat om het beoordelingsproces af te stemmen op uw noden en wensen, zonder afbreuk te doen aan de Europese vereisten en de mogelijkheid om het beoordelingsrapport van het panel te gebruiken voor een accreditatieaanvraag.

Voor het organiseren van een opleidingsbeoordeling binnen het kader van de European Approach ontwikkelde VLUHR KZ een handleiding. Dit document, alsook de bijhorende bijlagen, kunnen worden geraadpleegd onder het segment ‘Handleiding European Approach’ op onze webpagina met documenten.

Wil u meer informatie?