Publicaties

VLUHR KZ deelt regelmatig haar bevindingen over actuele thema's binnen kwaliteitszorg. Dit gebeurt zowel door middel van presentaties op (internationale) fora als via publicaties. Daarnaast voert VLUHR KZ thematische analyses uit op basis waarvan ze niet alleen haar interne kwaliteitszorg tracht te versterken, maar ook kennis en dieper inzicht verwerft in het Vlaamse onderwijslandschap waarbinnen ze haar activiteiten uitoefent.