Onze geschiedenis

VLUHR KZ kent een rijke geschiedenis. Daar waar de organisatie zich oorspronkelijk focuste op het uitvoeren van visitaties, heeft ze zich sinds 2015 gepositioneerd als partner voor kwaliteit in onderwijs, training en vorming.

In 2013 werd VLUHR KZ geboren

VLUHR KZ werd in 2013 opgericht als resultaat van een integratieproces van de kwaliteitszorgagentschappen van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA). De organisatie van de visitaties werd bij decreet aan VLIR toevertrouwd in 1991 en aan VLHORA in 2000. Zowel binnen VLIR als VLHORA was er een goed uitgebouwde Cel Kwaliteitszorg die instond voor de coördinatie van de visitaties in Vlaanderen.

In 2009 vroeg de Vlaamse overheid om de kwaliteitszorgactiviteiten van VLIR en VLHORA samen te brengen in één organisatie, de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (VLUHR). VLUHR werd formeel opgericht op 20 december 2010 door de Vlaamse hogescholen, universiteiten en associaties. Volgens het decreet en de statuten van VLUHR richtte het vervolgens een entiteit op voor haar kwaliteitszorgactiviteiten. Met de start van een nieuwe accreditatieronde in 2013 werd de integratie van de twee Cellen Kwaliteitszorg afgerond. VLUHR KZ was geboren. Deze nieuwe organisatie kreeg meteen ook een eigen organisatiestructuur die de noodzakelijke garanties voor onafhankelijkheid moest bieden ten aanzien van de oprichtende partijen.

Hoewel VLUHR KZ sporadisch andere activiteiten uitvoerde, lag de focus toch vooral op ‘visiteren’. Na een decreetwijziging in 2015 waarbij de opleidingsbeoordelingen stelselmatig plaatsmaakten voor de instellingsreview, herpositioneerde VLUHR KZ zich: sinds 2015 vervult VLUHR KZ haar rol als partner voor kwaliteit in onderwijs, training en vorming.

Voor meer informatie over de evolutie van opleidingsbeoordelingen in Vlaanderen en de impact ervan op de werking van VLUHR KZ, lees zeker onze publicatie ‘Opleidingsbeoordelingen in Vlaanderen’.