Onze missie en visie

Missie

VLUHR KZ is een onafhankelijk non-profit evaluatieorgaan voor kwaliteitszorg dat bijdraagt tot het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het hoger onderwijs.

VLUHR KZ is een partner in het stimuleren, ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitscultuur in het hoger onderwijs en wil zich als expertisecentrum optimaal ten dienste stellen van alle belanghebbenden.

Visie

VLUHR KZ wil, als lerende organisatie, samen met haar partners bouwen aan een kwaliteitscultuur in het hoger onderwijs. Door de onafhankelijkheid en de deskundigheid van de organisatie en van de gezaghebbende experts waarmee ze werkt, heeft VLUHR KZ een bijzondere positie ten opzichte van de onderwijsinstellingen. Die positie maakt het mogelijk om, met respect voor eigenheid, een frisse, kritische en constructieve blik te werpen op opleidingen. Voor haar evaluaties hanteert VLUHR KZ een vooraf gepubliceerd protocol. De organisatie is EQAR-geregistreerd en werkt volgens de European Standards and Guidelines (ESG).

VLUHR KZ slaat de handen in elkaar met instellingen en opleidingen om een gedegen kwaliteit te garanderen. Waar nodig wijst zij op pijnpunten die om verbetering vragen en op uitdagingen die aangegaan kunnen worden, alsook op goede praktijken die als inspiratie voor anderen kunnen dienen. VLUHR KZ wil op deze manier het verdiende vertrouwen van de brede maatschappij in de kwaliteit van instellingen en opleidingen mee uitdragen.

VLUHR KZ wil mee gestalte geven aan een hogeronderwijslandschap waarin instellingen en organisaties transparant communiceren, zowel intern, om de eigen werking te bevorderen, als extern, om de kwaliteit van het onderwijs uit te dragen, met bijzondere aandacht voor (potentiƫle) studenten.

VLUHR KZ neemt vanuit haar ervaring en expertise deel aan zowel het wetenschappelijke als het maatschappelijke debat en zorgt voor een brede en zorgvuldige verspreiding van valide informatie rondom kwaliteitszorg, leren en onderwijs.

VLUHR KZ wil een kritische spiegel, een bron en een ondersteuner zijn van innovatie en expertiseuitwisseling in het domein van de kwaliteitszorg. Daarvoor zet de organisatie sterk in op professionalisering en competentieontwikkeling van haar medewerkers. De medewerkers worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen, zodat VLUHR KZ een kwaliteitsvolle werking heeft. Anderzijds zet de organisatie duurzame samenwerkingsverbanden op met gedegen partners. Op deze manier profileert VLUHR KZ zich als waardevolle- en betrouwbare partner.

VLUHR KZ staat voor betrokkenheid, deskundigheid, onafhankelijkheid, transparantie, billijkheid en verbeteringsgericht werken.