Onze missie en visie

Missie

VLUHR KZ is een kwaliteitszorgagentschap dat als evaluatieorgaan en expertisecentrum de kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling van het hoger onderwijs bevordert.

Visie

VLUHR KZ draagt deskundigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid hoog in het vaandel. De expertise van de organisatie, van de medewerkers en van de experts waarmee ze werkt, maakt dat VLUHR KZ een frisse, kritische en constructieve blik kan werpen op de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteitszorgprocessen. VLUHR KZ werkt conform de European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education en is EQAR-geregistreerd.

VLUHR KZ stimuleert kwaliteitsverbetering door verbeterpunten en goede praktijken te benoemen. Wij stimuleren, ontwikkelen en implementeren kwaliteitszorgprocessen. Onze diensten zijn toonaangevend en innovatief en bieden een antwoord op kwaliteitszorgtendensen en -uitdagingen waarmee het onderwijs wordt geconfronteerd.

VLUHR KZ werkt volgens transparante procedures, afgestemd op de noden van haar partners. Wij zoeken in cocreatie oplossingen die aansluiten bij de eigenheid en verwachtingen van onze partners. Wij hebben oog voor maatwerk en flexibiliteit, maken duidelijke afspraken en waken over een heldere communicatie. Wij gaan uit van vertrouwen ten aanzien van de partner en hanteren een constructieve filosofie. Wij reiken lesgevers handvaten aan om de kwaliteit van het onderwijs te versterken met als doel de leerwinst van studenten te verhogen.

VLUHR KZ laat zich inspireren door haar partners en verbindt hen rond het thema kwaliteitszorg. Wij zijn een knooppunt voor expertise-uitwisseling en dialoog in het domein en nemen een faciliterende rol op in het leren van en met elkaar. Bovendien zitten wij door onze actieve participatie in een uitgebreid Europees netwerk aan de bron van kennis en expertise rond kwaliteitszorg. VLUHR KZ neemt vanuit deze (internationale) ervaring deel aan het publieke debat en zorgt voor een brede en zorgvuldige verspreiding van valide informatie over kwaliteitszorg.

VLUHR KZ zet sterk in op de professionalisering en competentieontwikkeling van haar team. De VLUHR KZ-teamleden nemen verschillende rollen op: expert, communicator, onderzoeker, ondernemer en teamspeler.