Uittekenen kwaliteitszorgbeleid Interactie-Academie

VLUHR KZ is voor de Interactie-Academie de sparring partner bij het inbedden van de organisatie in het Vlaamse hoger onderwijslandschap.

Samengevat

Onze kennis van het Vlaamse hoger onderwijslandschap maakt van ons de geschikte partner voor het verder uitwerken van van kwaliteitszorgbeleid van uw organisatie.

Sparringpartner van de directie

In dit project biedt VLUHR KZ ondersteuning bij het inbedden van de Interactie-Academie in de bredere structuur van het Vlaamse hoger onderwijs. In partnerschap met de instelling werd een integraal traject opgezet, waarbij zowel de onderwijsleeromgeving, het kwaliteitskader en de verdere professionalisering van de organisatie op de agenda stonden.

Een krachtig kwaliteitszorgbeleid wordt gebouwd met een team. In het project bij de Interactie-Academie laten we het team de scope en het tempo bepalen. Het proces start eerst met een grondige kennismaking, zowel met de medewerkers als met de directie. Onze projectbegeleider gaat het gesprek aan, neemt bevragingen af en woont vergaderingen bij. We helpen de instelling ook bij het expliciteren van kwaliteitszorgprocessen, door het opstellen van huishoudelijke reglementen, beleidsteksten en handige tools. Tijdens het proces wordt ook ruim tijd genomen voor aftoetsing en terugkoppeling, om zo te komen tot een beleid dat duurzaam en gedragen is.