Begeleiden peerreviewpanels bij EhB

Bij de peerreviews van Erasmushogeschool Brussel (EhB) is VLUHR KZ het ankerpunt voor de panels. VLUHR KZ bereidt de panelleden van elke peerreview voor op hun taken, begeleidt en ondersteunt het panel tijdens het peerreviewbezoek en schrijft het peerreviewrapport op basis van de input van het volledige panel.

Samengevat

VLUHR KZ stelt onafhankelijke panelleden in staat om als peers van de opleiding vanuit een waarderings- en verbeteringsgerichte insteek de opleiding te beoordelen.

De panelleden die bij EhB de peerreviews in eigen regie uitvoeren worden getraind door de medewerkers van VLUHR KZ. De training is interactief en activerend vormgegeven en bereidt de panelleden voor op een deskundige en efficiënte uitvoering van de peerreview. In de training besteedt VLUHR KZ ruime aandacht aan de structuur van het Vlaamse hoger onderwijs en de belangrijkste onderwijsterminologie, interne en externe kwaliteitszorgdynamieken, de opzet van de peerreview, het te volgen beoordelingskader en een eerste bespreking van het opleidingsdossier. Ook faciliteert VLUHR KZ tijdens de training een kort moment van kennismaking tussen het panel, EhB en de opleidingsverantwoordelijke. De training sluit af met een sessie over waarderend communiceren en de leden krijgen hiertoe concrete tips aangereikt.

Tijdens het bezoek bewaakt VLUHR KZ ook dat de werking van het panel strookt met het opzet van de peerreview en dat de beoordeling van het panel alle aspecten van het beoordelingskader afdekt. We vinden het belangrijk dat panelleden hun taken vanuit een waarderende, doch kritische grondhouding opnemen, waarmee we naadloos aansluiten bij de filosofie van EhB.

Een medewerker van VLUHR KZ fungeert als vaste contactpersoon voor Erasmushogeschool. Zo garandeert VLUHR KZ een vlotte communicatie, continuïteit bij het uitvoeren van haar opdracht binnen de EhB-regie en de mogelijkheid om passende oplossingen te bieden in geval dat nodig zou blijken.

De peerreviewrapporten zijn terug te vinden op de website van EhB. Ter illustratie verwijzen we ook graag naar enkele concrete rapporten, geschreven door een medewerker van VLUHR KZ: educatieve bachelor in het lager onderwijs, bachelor in de communicatie, bachelor in organisatie en management, educatieve bachelor in het secundair onderwijs