Accreditatie opleidingsinitiatief proefdierkunde

Wil uw organisatie een opleidingsinitiatief proefdierkunde laten accrediteren? Hier vindt u alle informatie over de procedure.

In samenwerking met VLIR, BCLAS en de Dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid werkte VLUHR KZ een procedure uit voor de accreditatie van opleidingsinitiatieven in het kader van permanente vorming proefdierkunde. Zulke geaccrediteerde initiatieven vormen een belangrijke pijler van de verplichte permanente vorming. Daarnaast willen de verschillende actoren de kwaliteit van deze initiatieven versterken en proefdierkundeprofessionals erkenning geven voor de gevolgde vormingen.

Om een opleidingsinitiatief te laten accrediteren dient uw organisatie dit aanvraagformulier in te vullen en over te maken aan kwaliteitszorg@vluhr.be. Uw vormingsinitiatief wordt vervolgens door een onafhankelijke commissie beoordeeld op haar kwaliteit. De erkenning van een opleidingsinitiatief is zes jaar geldig en wordt gepubliceerd op de website van BCLAS.

  • Procedure accreditatie opleidingsinitiatief proefdierkunde
  • Aanvraagformulier accreditatie opleidingsinitiatief proefdierkunde
  • Nota permanente vorming Dienst Dierenwelzijn (22 november 2021)

Wil u meer informatie?