Accreditatie vorming proefdierkunde

Wil uw organisatie een opleidingsinitiatief in het kader van permanente vorming proefdierkunde laten accrediteren? Hier vindt u alle informatie.

In samenwerking met VLIR, BCLAS en de Dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid heeft VLUHR KZ een procedure uitgewerkt voor de accreditatie van opleidingsinitiatieven in het kader van permanente vorming proefdierkunde. Zulke geaccrediteerde initiatieven vormen een belangrijke pijler van de verplichte permanente vorming. Daarnaast willen de verschillende actoren de kwaliteit van deze vormingen versterken en proefdierkundeprofessionals erkenning geven voor de gevolgde activiteiten.

Om een vormingsinitiatief te laten accrediteren dient uw organisatie dit aanvraagformulier in te vullen en over te maken aan dieter.cortvriendt@vluhr.be. Uw vormingsinitiatief wordt dan vervolgens door een onafhankelijke commissie beoordeeld op haar kwaliteit. De erkenning van een opleidingsinitiatief is zes jaar geldig en wordt gepubliceerd op de website van BCLAS.

Wil u meer informatie?