Opleidingsbeoordeling

Heeft uw opleiding een accreditatie nodig of wil u de kwaliteit van het onderwijs-, trainings-, of vormingsaanbod van uw organisatie laten erkennen? VLUHR KZ organiseert opleidingsbeoordelingen voor bachelor- en masteropleidingen, micro-credentials en (post)graduaten, maar evengoed voor bedrijfstrainingen of navormingen, in Vlaanderen én daarbuiten.

VLUHR KZ is al jaren een betrouwbare en onafhankelijke partner voor het organiseren van opleidingsbeoordelingen. Maatwerk en vertrouwen zijn voor ons essentieel. Wij stemmen het beoordelingsproces dan ook af op de noden en wensen van uw organisatie. Wij werken steeds met één projectbegeleider. Deze aanpak garandeert korte feedbackloops en transparante communicatie. Ook consulteren wij alle stakeholders gedurende het beoordelingsproces om gedragenheid te verzekeren.

Voor ons is een opleidingsbeoordeling altijd gericht op het bewaken én het verbeteren van de kwaliteit van uw aanbod. Onze opleidingsbeoordelingen nemen de vorm aan van peer reviews, waar een onafhankelijk en deskundig panel zich uitspreekt over de kwaliteit van de opleiding. VLUHR KZ beschikt over een ruim netwerk van (internationale) experten die uw opleidingsteam een spiegel kunnen voorhouden.

Een opleidingsbeoordeling verloopt volgens een vast stramien. Eerst wordt er informatie over de opleiding beschikbaar gesteld. Daarna wordt het panel samengesteld, dat door VLUHR KZ wordt voorbereid op hun opdracht. De opleiding schrijft een beknopte zelfevaluatie, die de panelleden vervolgens bestuderen ter voorbereiding van het bezoek. Tijdens het bezoek voert het panel open en constructieve gesprekken met verschillende stakeholders en geeft het een gemotiveerd en weloverwogen oordeel over de kwaliteit van de opleiding. Dit oordeel, samen met de goede praktijken en aanbevelingen, wordt opgetekend in een rapport. Dit rapport laat u toe gericht acties op te zetten om de kwaliteit van uw aanbod te verankeren.

Omwille van de internationale erkenning van VLUHR KZ kan het rapport van het panel tevens dienstdoen voor een accreditatieaanvraag, maar het kan ook worden gebruikt in functie van het eigen kwaliteitszorgbeleid, losstaande van een accreditatie. Tot slot verzorgen wij ook de mogelijkheid van een follow-up, waarbij (een deel van) het panel als critical friend in gesprek gaat met de opleiding over de opvolging sinds het locatiebezoek.

Voor het organiseren van een opleidingsbeoordeling ontwikkelde VLUHR KZ een handleiding, Dit document, alsook de bijhorende bijlagen, kunnen worden geraadpleegd onder het segment ‘Handleiding opleidingsbeoordeling’ op onze webpagina met documenten.

Wil u meer informatie?