Externe evaluator

Bent u op zoek naar een externe evaluator voor uw project? Onze internationale ervaring en expertise maakt van VLUHR KZ de ideale partner.

VLUHR KZ legt een sterke focus op de actieve begeleiding en ondersteuning van de projectcoördinator doorheen het gehele proces, steeds in functie van het behalen van de doelstellingen van het project. Daarnaast zetten we in op een heldere en degelijke rapportering.

VLUHR KZ was reeds externe evaluator van verschillende Erasmus+ projecten:

  • Bologna Peer Support Group on Quality Assurance: Staff Mobility. Het doel van dit project is om stafleden van kwaliteitszorgagentschappen en ministeries uit heel Europa te laten leren van elkaar. Het finale rapport van het project is hier beschikbaar.
  • Developing a European Approach for Comprehensive QA of (European) University Networks (EUniQ). Het project heeft als doel een kwaliteitszorgsysteem op te zetten voor de evaluatie van allianties van verschillende universiteiten, de zogenaamde ‘European Universities’.
  • Mobility Widening Participation for students with a disability in Flanders and across Europe (EPFIME). Dit project beoogt inclusieve mobiliteit te versterken opdat studenten en docenten met beperkingen makkelijk terecht kunnen aan andere instellingen in Europa.
  • Micro-credentials linked to the Bologna Key Commitments (MICROBOL). Het project onderzoekt of en hoe de bestaande hoger onderwijs-instrumenten kunnen worden gebruikt en/of moeten worden aangepast om te kunnen worden toegepast op micro-credentials. Het project richt zich voornamelijk op micro-credentials die door hoger onderwijsinstellingen of in samenwerking ermee worden verstrekt.
  • Empowering Higher Education in Adopting Digital Learning (Powerhead). Dit project beoogt richtlijnen te ontwikkelen voor partnerlanden om een nationaal beleid inzake digitaal leren in het hoger onderwijs op twee niveaus: richtlijnen voor een nationale beleidsstrategie inzake digitaal leren in het hoger onderwijs en richtlijnen met aanbevelingen voor instellingen voor hoger onderwijs