LNO²

VLUHR KZ ondersteunt de dagelijkse werking van het Lerend Netwerk van OnderwijsOndersteuners.

Het Lerend Netwerk van OnderwijsOndersteuners (LNO²) verbindt onderwijsondersteuners en -experts van alle Vlaamse instellingen van hoger onderwijs. Het netwerk faciliteert expertisedeling en stimuleert innovatie in en optimalisatie van onderwijs. LNO² streeft drie doelen na:

  1. de professionalisering van onderwijsondersteuners in het hoger onderwijs
  2. het ontwikkelen van de professionele identiteit van onderwijsondersteuners in het hoger onderwijs
  3. het ondersteunen van de kwaliteitsontwikkeling in het hoger onderwijs

Special Interest Groups

Het netwerk organiseert thematische Special Interest Groups (SIG's) waarin collega’s uit verschillende hogere onderwijsinstellingen samenwerken rond een specifiek onderwerp. Binnen een SIG delen onderwijsondersteuners kennis, ervaring en methodieken met elkaar. LNO² heeft momenteel vijf Special Interest Groups:

  • Blended leren
  • Levenslang leren
  • Onderwijskwaliteit
  • Onderwijsprofessionalisering
  • Werkplekleren

Activititeiten

Elke SIG komt minstens drie keer per jaar samen. Ze kiezen meestal één specifiek onderwerp om ervaringen en kennis over uit te wisselen. SIG's worden aangemoedigd om uitgebreidere evenementen of workshops te organiseren - soms in samenwerking met externe partijen.

Elk jaar worden er minstens twee seminars/webinars georganiseerd, waar leden of externe experts hun kennis en ervaring - binnen de scope van een van de SIG's - delen met een breder publiek.

Daarnaast organiseert LNO² een jaarlijks congres rond een specifiek thema, waarop alle geïnteresseerde onderwijsondersteuners welkom zijn.