Onze kwaliteitszorg

Om de kwaliteit van de activiteiten van VLUHR KZ te garanderen doen wij beroep doen op de uitgetekende organisatiestructuur, heldere procedures, kwaliteitsvolle medewerkers en de betrokkenheid van stakeholders.

Organisatiestructuur

VLUHR KZ stoelt op een organisatiestructuur waarin de verschillende bevoegdheden en verantwoordelijken gedefinieerd zijn. Hierbij spelen het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van VLUHR en de Overleggroep VLUHR KZ een belangrijke rol. Daarnaast vormen de secretarissen-generaal van VLUHR de brug tussen VLUHR KZ en de koepelorganisaties VLUHR, VLIR en VLHORA.

Heldere procedures

VLUHR KZ hanteert heldere procedures voor de organisatie van haar activiteiten. Deze procedures zijn opgenomen in verschillende documenten. Het gaat hierbij onder andere om handleidingen, met inbegrip van een beroeps- en klachtenprocedure en een deontologische code voor panelleden. Voor de medewerkers van VLUHR KZ zijn de procedures uitgeschreven in een draaiboek.

Kwaliteitsvolle medewerkers

In ons continu streven naar een kwaliteitsvolle dienstenverlening staat de professionaliteit van onze medewerkers centraal. Via een uitgewerkt professionaliseringsbeleid zet VLUHR KZ in op de verdere competentieontwikkeling van haar medewerkers. Onze medewerkers volgen binnen- en buitenlandse tendensen en evoluties op het vlak van kwaliteitszorg(beleid) actief op en nemen in functie hiervan regelmatig deel aan congressen, studiedagen en netwerkevents.

Om de kwaliteit van onze werking verder te waarborgen fungeert één van onze medewerkers als vast aanspreekpunt en begeleider voor een project. Een andere medewerker is back up en volgt het project mee op. Onze projectbegeleiders hanteren een deontologische code.

Het team van VLUHR KZ komt regelmatig bijeen om formeel de voortgang van de verschillende projecten te bespreken, de eigen werking te evalueren en te leren van elkaar. Aangezien wij een klein team zijn, is er ook veelvuldig overleg op informele basis.

Betrokkenheid stakeholders

Op frequente basis bevraagt VLUHR KZ haar stakeholders. Voor de evaluatie van opleidingsbeoordelingen werken we met een jaarlijkse online bevraging. Deze kan aangevuld worden door focusgesprekken met een vertegenwoordiging van de instellingen, opleidingen en/of panelleden wanneer uit de bevragingen blijkt dat sommige aspecten verdere aandacht verdienen. Voor de andere projecten is er een ad hoc beleid om de cirkel van kwaliteitszorg te sluiten.

Onze stakeholders - de hogescholen, universiteiten en studenten, maar ook de internationale kwaliteitszorggemeenschap - zijn structureel bij de werking van VLUHR KZ betrokken. Het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van VLUHR bestaat uit gerenommeerde kwaliteitszorgexperten en in de Overleggroep VLUHR KZ zetelen de vertegenwoordigers van VLIR, VLHORA en VVS. Beide organen besteden aandacht aan de werking van VLUHR KZ en haar verdere professionalisering.