Updaten DLR lerarenopleidingen

Onze ervaring en expertise maken van VLUHR KZ een bevoorrechte partner bij het coördineren van instellingsoverschrijdende activiteiten.

Samengevat

De lerarenopleidingen stonden voor de uitdaging om hun DLR te actualiseren. Onze medewerker trad hierbij op als coördinator en zocht samen met de opleidingsvertegenwoordigers naar consensus.

Samen naar consensus zoeken

Elke opleiding in het Vlaamse hoger onderwijs werkt met een domeinspecifiek leerresultatenkader of kortweg DLR. Zo een DLR geeft weer wat een student minimaal moet kennen en kunnen bij het afronden van het leertraject. De educatieve bacheloropleidingen stonden na de gewijzigde basiscompetenties voor de uitdaging om hun DLR te actualiseren, een intensief proces dat over instellingen heen en zowel voor kleuter-, lager- als secundair onderwijs uitgevoerd moest worden. Onze medewerker trad hierbij op als coördinator en zocht samen met de vertegenwoordigers van de verschillende hogescholen naar consensus.

Met een efficiënte ondersteuning vanuit VLUHR KZ bij alle stappen kwamen we snel tot een mooi resultaat waarbij de drie educatieve bacheloropleidingen dichter bij elkaar kwamen en van elkaar leerden. De terugkoppeling naar de betrokken stakeholders verliep feilloos en binnen de voorziene timing.

Hilde Meysman, Arteveldehogeschool

Om tot een gedragen en kwalitatief DLR te komen voor de opleidingen kleuter,- lager en secundair onderwijs verzamelde onze projectbegeleider alle betrokkenen rond de tafel en werden er duidelijke afspraken gemaakt over het verloop van het proces. De uitdagingen voor de lerarenopleidingen, zoals de grotere nadruk op praktijkgericht onderzoek, en de link met maatschappelijke ontwikkelingen werden van bij de start meegenomen. Na overleg en een zoektocht naar inzichtelijke en onderscheidende leerresultaten werden de DLRs met elkaar vergeleken en onderling afgestemd, zonder de eigenheid van de opleidingen uit het oog te verliezen. Dit streven naar consensus tussen de instellingen en over de opleidingen heen, rekening houdend met de eisen die decretaal en internationaal gesteld worden, en met respect voor alle partners, is in dit project onze kerntaak.

De DLRs van de educatieve bacheloropleidingen kleuter-, lager- en secundair onderwijs kan u raadplegen in de Kwalificatiedatabank van de Vlaamse overheid. VLUHR KZ heeft ook een handleiding uitgewerkt voor het formuleren van domeinspecifieke leerresultaten, dit bijvoorbeeld als u het DLR van uw opleiding wil updaten.

Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen?

Op zoek naar een betrouwbare en onafhankelijk partner om de kwaliteitszorgprocessen van uw organisatie te verbeteren? Neem dan contact op met ons!

Neem contact op